Kościół Domowy

 

Co to jest Domowy Kościół Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skurdo RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.Znak DK 
Znakiem DK są dwa greckie słowa: „FOS” (światło) i „ZOE” (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. DK używa również znaku END – ikony Świętej Rodziny.Kto może być członkiem DK
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym”.Jaki jest charyzmat DK
DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do: • życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia, 
• życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem, 
• życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego, 
• dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi, 
• postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Formacja DK

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania:

• codzienna modlitwa osobista, 
• regularne spotkanie ze słowem Bożym, 
• codzienna modlitwa małżeńska, 
• codzienna modlitwa rodzinna, 
• comiesięczny dialog małżeński, 
• reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną), 
• uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. 

Co to jest krąg
Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.
Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

• dzielenie się życiem – dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku
• modlitwa – dzielenie się ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca
• formacja – dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu. 

Rekolekcje formacyjne

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, oraz w USA i Kanadzie.
Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl Szczegółowe zasady DK można znaleźć w zakładce Zasady DK.

Struktura DK w Polsce 

Na czele całego DK w Polsce posługę pełni para krajowa wraz z moderatorem krajowym. Na czele diecezji jest para diecezjalna z księdzem moderatorem diecezjalnym. Diecezja podzielona jest na rejony, w naszej diecezji płockiej jest 6 rejonów Domowego Kościoła, na czele każdego rejonu posługę pełni para rejonowa wraz z ks. moderatorem rejonu. Domowy Kościół w naszej parafii należy do rejonu pułtuskiego, posługę pary rejonowej rejonu pułtuskiego od 12. 09. 2015 r. pełnią nasi parafianie Iwona i Marian Moroz. Księdzem moderatorem naszego rejonu jest Ks. Michał Podgórski kapłan – z Bazyliki w Pułtusku. W skład rejonu wchodzą kręgi parafialne, na czele takiego kręgu stoi para animatorska wraz z Ks. moderatorem W naszej parafii posługę pełnią Bożena i Jerzy Tomaszewscy. Moderatorem kręgu jest Ks. Adam Ners. 

Zaproszenie do DK

„Droga formacyjna w Domowym Kościele to jedna z wielu propozycji dla małżonków. Nie twierdzimy, że dla sakramentalnego małżeństwa nie ma innych dróg wiodących do świętości, choć trzeba przyznać, że niewiele jest propozycji tak przemyślanych, głębokich i wymagających. Wstąpiwszy na nią, nie warto oglądać się wstecz, nie warto stać, nie warto dreptać w miejscu, nie warto zawracać. IDĄC WYTRWALE DO PRZODU, MOŻEMY PRZEŻYĆ – WE DWOJE – WSPANIAŁĄ PRZYGODĘ DUCHOWĄ I WYGRAĆ WIECZNOŚĆ”. 

Niech te słowa poprzedniej pary krajowej DK, będą dla nas wszystkich zachętą do wstąpienia w kręgi DK, a dla wszystkich członków mottem ich trwania w DK. 
Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do DK prosimy o kontakt z Księżmi z naszej wspólnoty parafialnej.