ZAKON RYCERZY JPII

Rycerze Jana Pawła II – Chorągiew im. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej.

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona – Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

 • dążenie do świętości swoich członków
 • obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny,
  życia (od poczęcia do naturalnej śmierci)
 • dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny
 • promocja nauczania Jana Pawła II
 • promowanie katolickiej duchowości świeckich
 • wzajemna pomoc bratnia
 • wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia)
 • promocja duchowości mężczyzny
 • wspieranie chrześcijan

Nasza chorągiew powstała 14 października 2018 roku. W jej szeregi zostało przyjętych 6 braci z terenu naszej parafii. Wielkim Rycerzem został Piotr Sękowski, a Kapelanem jest ks. proboszcz Andrzej Marchlewski.

Od początku swego istnienia Rycerze włączyli się czynnie w służbę liturgiczną w naszym kościele w czasie mszy świętych, uroczystości i świąt. Służą swoją pomocą w trakcie przygotowywania organizacyjnego jak i podczas samych nabożeństw.

Uczestniczymy również w akcjach charytatywnych zarówno na terenie naszej parafii jak i poza jej granicami. Współorganizujemy akcje krwiodawstwa , pomocy ubogim i dzieciom, wsparcia samotnych matek, wizyty w szpitalach.

Podejmujemy inicjatywy modlitewne zarówno jako wota dziękczynne za pontyfikat naszego Świętego Patrona jak i błagalne za braci i osoby w potrzebie. Bierzemy udział w adopcji dziecka poczętego, nowennach i akcjach różańcowych.

Staramy się uwrażliwiać i informować parafian o zagrożeniach jakie niosą ze sobą nurty myślowe i koncepcje socjologiczne sprzeczne z nauką Kościoła Katolickiego jak genderyzm czy ruch LGBT.

W miarę naszych możliwości wspieramy duchownych z naszej parafii we wszelkich innych akcjach i przedsięwzięciach, które zechcą nam powierzyć.

Nasza chorągiew spotyka się przynajmniej raz w miesiącu. Spotkania odbywają się w domu parafialnym w ostatnią niedzielę miesiąca po mszy świętej o godz. 16.

Wszystkich mężczyzn z naszej parafii zachęcamy do przyłączenia się do nas! Zapraszamy na nasze spotkania!

W niedzielę 15 grudnia 2019r. powitaliśmy nowych członków Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Podczas uroczystej mszy świętej ksiądz proboszcz wraz z zaproszonymi z tej okazji władzami zakonu dokonał uroczystego przyjęcia w szeregi naszej chorągwi trzech nowych braci. Po mszy świętej był czas na spotkanie przy wspólnym posiłku i omówienie planów i zamierzeń na przyszłość. Z radością witamy nowoprzyjętych braci w naszych szeregach i zapraszamy innych mężczyzn do pójścia ich śladem!