Ogłoszenia

Informacja o wyborze Wykonawcy

zawiadomienie-termo zawiadomienie-fotowoltaika

Zaproszenie do składania ofert

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej zwraca się z zaproszeniem do składania ofert w sprawie wykonania następujących zamówień:

etap I montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 14,8kWp;

etap II pompa ciepła, ogrzewanie centralne, ocieplenie;

– wykonanie nadzoru inwestorskiego oraz audytów energetycznych ex post związanych z realizacją zadania pn. Termomodernizacja kościoła Pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej;