Strona główna

Propozycja medytacji i rozważania Drogi Światła – Via Lucis – III niedziela Wielkanocna – 18.04.2021 r.
par. św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej

1.        Znajdę w ciągu dnia kilka minut i poświęcę je tylko dla Boga – na medytację Drogi Światła i dzisiejszej Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 24,35-48). Na początku pomodlę się do Ducha Świętego o prowadzenie w tym świętym czasie spotkania z Jezusem Zmartwychwstałem. Kilka razy powtórzę: „Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” – odnowi oblicze ziemi mojego serca.2.        „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja Jestem.”

Jezus kieruje te słowa do przestraszonych uczniów. On doskonale wie, że strach opanował ich serce i  życie.  Kiedy uczniowie nie widzą Jezusa tracą „grunt pod nogami”. A jak jest w moim życiu? Czy w trudnościach potrafię wpatrywać się w Jezusa, który mówi: „Pokój Tobie?” Po swoim zmartwychwstaniu wiele osób widziało Jezusa. Ja również chcę Go zobaczyć i dlatego przejdę teraz Drogę Światła i  chwilę pomyślę o każdej stacji:


• Stacja I – Jezus powstaje z martwych
• Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
• Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
• Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
• Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
• Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
• Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
• Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
• Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
• Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
• Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
• Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
• Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
• Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha


3.        XV stacją Drogi Światła jest spotkanie Jezusa ze mną. Zapytam siebie: Kiedy ostatnio rozmawiałem z Jezusem? Kiedy ostatnio „czułem” Jego obecność? Kiedy ostatnio korzystałem ze zbawiennych sakramentów? Kiedy ostatnio wpatrywałem się w obraz Jezusa Miłosiernego? Podziękuję Jezusowi za to, że ciągle mnie szuka i chce się ze mną spotykać!


Propozycja medytacji NA  Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 11.04.2021 r.
PAR. ŚW. ANTONIEGO – WOLA KIEŁPIŃSKA1.       Znajdę w ciągu dnia kilka minut i poświęcę je tylko dla Boga– na medytację dzisiejszej Ewangelii wg św. Jana  (J 20,19-31).  Na początku pomodlę się modlitwą do Ducha Świętego, aby przeprowadził mnie przez spotkanie ze Słowem Bożym w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź.  Światłem rozjaśnij naszą myśl. W serca nam miłość świętą wlej. I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej”.


2.       Dzisiejsza niedziela jest marzeniem Boga ; ukazuje Jego serce i podejście do wszystkich ludzi.  Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus do św. Faustyny w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” (Dzienniczek nr 49). W nr. 699 Dzienniczka przeczytamy: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego”. Postaram się dziś z największą miłością podziękować Bogu za Jego Miłosierdzie; za wszystkie spowiedzi i księży, którzy pojednali mnie z Bogiem. Bóg jest zawsze bogaty w przebaczenie, a skoro tak, to ja też poproszę o łaskę miłosierdzia dla tych, którzy mnie skrzywdzili. Bóg mi wybaczył, a więc i ja też chcę wybaczać!3.       „Pokój wam!” –Jezus Zmartwychwstały i Miłosierny trzy razy w dzisiejszej Ewangelii powtarza te dwa słowa, które są jakże potrzebne przestraszonym uczniom. One są również adresowane do mnie. Trudności były, są i będą, ale tylko spotkanie z Jezusem może napełnić moje serce pokojem pochodzącym z nieba i pozwoli przetrwać trudności osobiste  i rodzinne. Poproszę teraz Jezusa o ten Pokój dla siebie i dla moich najbliższych.


4.  Aby przedłużyć dzisiejszą medytację odmówię Koronkę do Bożego Miłosierdzia i poproszę o Pokój Jezusowy i powiem: JEZU, UFAM TOBIE!

Propozycja medytacji na Niedzielę Zmartwychwstania – 04.04.2021 r.
PAR. ŚW. ANTONIEGO – WOLA KIEŁPIŃSKA1.       Znajdę w ciągu dnia kilka minut i poświęcę je tylko dla Boga – na medytację dzisiejszej Ewangelii wg św. Jana  (J 20,1-9)  Na początku pomodlę się modlitwą do Ducha Świętego, aby przeprowadził mnie przez spotkanie ze Słowem Bożym w najważniejszą Niedzielę w ciągu roku. Będę powtarzał (kilka razy) z największą wiarą: Przyjdź, Duchu Święty!2.       Podczas Wigilii Paschalnej usłyszeliśmy Orędzie Wielkanoce: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie; weselcie się słudzy Boga… gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo…”. Gdyby nie było drogi krzyżowej Jezusa i Jego śmierci, to każdy z nas poszedłby do piekła przez swoje grzechy. Ale Bóg Ojciec jest tak dobry, że dał nam swojego Jedynego Syna, aby otworzyć nam niebo. Zmartwychwstanie Jezusa jest dla nas nadzieją, że istnieje życie wieczne. Postaram się dzisiejszy dzień przeżyć duchowo. W  duchu wdzięczności w czasie wieczornej modlitwy dłużej się pomodlę i podziękuję Panu, że marzy o moim zbawieniu i robi wszystko, abym dostał się do nieba.3.        „Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu”. Bohaterka nocnej wędrówki do grobu przede wszystkim t

ęskni za Jezusem, który uwolnił ją od siedmiu złych duchów. Z pewnością wspomina słowa Jezusa, który nie tylko jej przebaczył, ale dał jej Swoją nadzieję na lepsze dziś i jutro. Czy tęsknię za Jezusem? Czy szukam Go? Czy myślę o Nim? Czy „biegnę” jak Maria Magdalena, aby spotkać Jezusa? Czy szukam Jezusa w spowiedzi? Poproszę Marię Magdalenę, aby wyprosiła mi u Jezusa Zmartwychwstałego łaskę tęsknoty za Nim; łaskę spotkania z Nim. 

Po spotkaniu z Jezusem Maria Magdalena duchowo zmartwychwstała ze śmierci opętania i grzechu… Co jest moją duchową śmiercią? Z czego potrzebuję zmartwychwstać? Tylko spotkanie z Jezusem wyrywa mnie ze śmierci! Podziękuję Jezusowi za Jego śmierć i zmartwychwstanie; poproszę, abym Jego mocą umiał powstać ze swoich grzechów.

Aby przedłużyć dzisiejszą medytację ucieszę się spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym; w miarę swoich możliwości, w tym trudnym czasie pandemii, postaram się przyjąć Komunię św. i ofiarować Ją w intencji nawrócenia tych z moich bliskich, którzy oddalili się od Boga. Powiem Jezusowi: Kocham Cię; wierzę w Twoje zmartwychwstanie!PROPOZYCJA MEDYTACJI NA VI NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – NIEDZIELA PALMOWA  I TRIDUUM PASCHALNE – 28.03.2021 R.
PAR. ŚW. ANTONIEGO – WOLA KIEŁPIŃSKA1.Znajdę w ciągu dnia kilka minut i poświęcę je tylko dla Boga – na medytację dzisiejszej Ewangelii wg św. Marka (Mk 11, 1-10).  Na początku pomodlę się modlitwą do Ducha Świętego, aby przeprowadził mnie przez spotkanie ze Słowem Bożym w Niedzielę Palmową i w Wielkim Tygodniu: Niechaj zstapi Duch Twój  i odnowi Ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń.


2. „Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!” Oczyma wyobraźni zobaczę tę scenę. Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy; radość ludzi; okrzyki; płaszcze i palmy przed Jezusa… Co mógł wtedy czuć Jezus? Radość czy lęk? Pewnie te dwie emocje pojawiły się w Jego sercu. Radość, że wypełnia wolę Ojca, ale też i lęk przed cierpieniem i śmiercią. Będę szedł obok Jezusa i powiem Mu słowo pokrzepienia i podziękowania, że za mnie chce umrzeć. Przytulę się teraz do Jego Serca i tak potrwam dłuższą chwilę…

3. Zbliża się Wielki Czwartek. Jezus mówi: „Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie!” Zbawiciel z miłości do wszystkich ludzi zamyka się w „małym opłatku chleba”.  Szczególnie w ten dzień podziękuję Jezusowi za największy cud na świecie, czyli za Eucharystię; podziękuję za kapłanów, który sprowadzają Boga na ziemię. Zadam sobie pytanie: Jak często przystępuję do Komunii św.? Czy kocham Jezusa  w Komunii św.? Poproszę Boga, abym na każdej Mszy mógł z czystym sercem przystępować do Komunii św.

4.  Wielki Piątek. „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego…”. Postaram się przeżyć ten dzień z większą miłością do Jezusa ukrzyżowanego. Jeżeli będę mógł, to o 15:00 (w godzinie śmierci Jezusa) odmówię Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a wieczorem pomodlę się Drogą Krzyżową i z największą wdzięcznością ucałuję Jezusowy krzyż.

5. Wielka Sobota to czas żałoby. Będę starał się przeżyć ten dzień tak samo jak Wielki Piątek.

6. Aby przedłużyć dzisiejszą medytację nad Wielkim Tygodniem przypomnę sobie swoje postanowienia na Wielki Post 
i podziękuję za wytrwanie w nich; jeżeli nie miałem postanowień, to Wielkim Tygodniu podejmę konkretny trud dla Jezusa


Propozycja medytacji na V niedzielę Wielkiego Postu – 21.03.2021 r.
par. św. Antoniego – Wola Kiełpińska1.Znajdę w ciągu dnia kilka minut i poświęcę je tylko dla Boga

– na medytację dzisiejszej Ewangelii wg św. Jana (J 12,20-33). Na początku pomodlę się modlitwą do Ducha Świętego, aby przeprowadził mnie przez spotkanie ze Słowem Bożym:

Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Przemień nasze zatroskanie w kojącą ufność. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.

Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.


2. „Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy”. Wiele osób z dzisiejszej Ewangelii przybyło do świątyni, aby oddać pokłon Bogu. Przyszli, aby się pomodlić; poprosić o pomoc z nieba dla siebie, swojej rodziny; przeprosić za popełnione grzechy i podziękować za otrzymane łaski. Zrobię teraz krótki rachunek sumienia i zapytam siebie: Czy szukam pomocy w świątyni? Czy bardziej liczę na Boga czy na siebie? Czy systematycznie modlę się? Czy inwestuję w swoją duchowość? Czy jestem podobny do „zielonego i owocowego drzewa”, czy też do „suchej gałęzi”?  Poproszę Boga, abym wydawał dobre owoce życia duchowego i mógł się nimi dzielić.


3. „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Grecy z dzisiejszej Ewangelii proszą Filipa, aby spotykać tego niezwykłego człowieka o którym wiele dobrego słyszeli. Ja też wiele słyszałem o Jezusie: na katechezie, w kazaniach, w różnych rozmowach. Czy ciągle mam pragnienie, aby bliższej poznawać Zbawiciela? Jego Sercem można ciągle się zachwycać, bo jest tam źródło wszelkiego dobra, cnót i łaski. Trzeba sobie zadać bardzo ważne pytanie: Czy w swoim życiu spotkałem prawdziwego Boga? Przywołam w pamięci doświadczenie swojej pierwszej miłości, zauroczenia i radości ze spotkania z Bogiem… Podziękuję za dobrą i przygotowaną spowiedź, za dłuższą i radosną modlitwę, za bycie z Bogiem na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.


4. Aby przedłużyć dzisiejsza medytację odmówię Litanię do Serca Pana Jezusa z prośbą, aby mojej serce było podobne do Jego Serca.Propozycja medytacji na IV niedzielę Wielkiego Postu – 14.03.2021 r.  
par. św. Antoniego Wola Kiełpińska1.       1.Znajdę w ciągu dnia kilka minut i poświęcę je tylko dla Boga

– na medytację dzisiejszej Ewangelii wg św. Jana (J 3, 14-21) . Na początku pomodlę się modlitwą do Ducha Świętego, aby przeprowadził mnie przez spotkanie ze Słowem Bożym: Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich.


2.       „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni.

..”. Oczyma wyobraźni zobaczę scenę starotestamentalną – Izraelici opuścili Egipt (po ok. 430 latach);                  w pamięci mają egipskie cuda, jakie działał dla nich Bóg Ojciec – Jahwe… Na pewnym etapie zaczynają szemrać przeciw Bogu i Mojżeszowi. Bóg zsyła na lud węże, które zabijały Hebrajczyków… Pod wpływem tej tragedii lud znów prosi, aby Mojżesz wstawił się na nimi. Ustawia on wysoko węża miedzianego i mówi, że jeżeli ktoś na niego spojrzy zostanie przy życiu. Ta historia dzieje się często w naszym życiu… Z wielką świadomością podziękuję Bogu za cuda (za te mniejsze i większe), za sytuacje, za osoby – bo za każdym dobrem stoi Pana Bóg. A jak się zachowuje w trudnej sytuacji, która dotyka mojego życia? Czy więcej oddaje się wtedy modlitwie, czy szemraniu… ? Z głębi serca poproszę Boga o Jego łaski, abym nawet w najtrudniejszych chwilach swojego życia mógł z wiarą powiedzieć: Jezu, ufam Tobie!


3.       „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Gdybym był jedynym i najgorszym grzesznikiem na ziemi to i tak Bóg Ojciec – Jahwe posłałby na świat Jezusa, aby Zbawiciel przeszedł za mnie drogę krzyżową  i dla mnie umarłby. Tak dobry jest Bóg, że walczy o moje zbawienie posyłając swojego jedynego Syna.

Aby przedłużyć dzisiejszą medytację zrobię duchowe postanowienie: podczas wieczornej modlitwy spojrzę na krzyż i powiem: Jezu, ufam Tobie!UCIESZYĆ SIĘ JEZUSEM….


Propozycja medytacji na II niedzielę Wielkiego Postu – 28.02.2021 r.
par. św. Antoniego – Wola Kiełpińska
Ucieszyć się Jezusem….
Znajdę w ciągu dnia kilka minut i poświęcę je tylko dla Boga
– na medytację dzisiejszej Ewangelii wg św. Marka (Mk, 2-10). Na początku pomodlę się modlitwą do Ducha Świętego, aby przeprowadził mnie przez spotkanie ze Słowem Bożym: „
O Stworzycielu duchu przyjdź
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz, sercom co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz Zdrój żywy miłość ognia żar…”
2.„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką.” Oczyma wyobraźni spróbuję zobaczyć tę scenę. Zbawiciel każdego z apostołów osobno (oddzielnie) zaprowadza na górę. Ciekawe o czym rozmawiali? Być może o ich misji, o krzyżu, o miłości, o śmierci…
Zachwycę się Panem
, że znajduje dla nich czas i poświęca im długie rozmowy… Ale to jeszcze nie koniec wędrówki na górę… Jezus idzie jeszcze po mnie. Poczuję się wyjątkowy, kochany i zauważony przez Jezusa… Idziemy razem… Co chcę powiedzieć Jezusowi? Za co chcę mu podziękować? Za co przeprosić? A teraz
posłucham co ON ma mi do powiedzenia? Jakie wskazówki daje mi na ten Wielki Post?
Potrwam teraz w chwili ciszy…
3.„To jest mój Syn umiłowany…”. Jest ciemno… Niedaleko mnie stoi Jezus – jako Bóg (cały jaśnieje) a obok Niego dwa duchy – Mojżesz (żyjący ok. 1300 lat przed narodzeniem Jezusa) i Eliasz (żyjący ok. 900 lat przed narodzeniem Jezusa). Apostołowie ze zdumienia przecierają oczy, bo widzą pierwszy raz taką wyjątkową sytuację i usłyszą słowa Boga: „To jest mój Syn umiłowany”. Kim jest ten Jezus skoro takie niespotykane sytuacje są Jego udziałem?
Zachwycę się jeszcze raz Jezusem
! Podziękuję Mu, że i ze mną spotyka się przez wiarę, Kościół (sakramenty), homilie, rekolekcje wielkopostne, za wszystkie dobre sytuacje mojego życia, bo to przecież Jego łaska. Popatrzę teraz na obraz Jezusa i powiem Mu z wiarą: Kocham Cię, ufam Tobie, dziękuję, że mnie szukasz na różne sposoby!


4.Aby przedłużyć dzisiejsza medytację zrobię postanowienie, np.: w czasie wieczornej modlitwy pocałuję stopy Jezusa na krucyfiksie.


Rozważania Adwentowe

ks. Michała Piekarskiego

Zaproszenie do składania ofert

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej zwraca się z zaproszeniem do składania ofert w sprawie wykonania termomodernizacji kościoła. Więcej informacji w sekcji ogłoszenia http://parafiaantoni.pl/informacje-parafialne/ogloszenia/2/